Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản sử dụng tool tài xỉu

Tooltaixiu.pro cung cấp công cụ hỗ trợ chơi tài xỉu online. Nếu bạn đang quan tâm đến tất cả các phần mềm của chúng tôi . Trước khi bắt đầu sử dụng các phần mềm thì bạn nên lưu ý đọc kỹ các điều khoản. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào thì bạn không nên sử dụng các phần mềm của chúng tôi.

Giới thiệu về phần mềm

Phần mềm/tool được chúng tôi cung cấp để sở hữu đầy đủ các tính năng phù hợp với người dùng. Phần mềm này giúp bảo vệ các luật sở hữu trí tuệ và luật bản quyền.

Điều khoản sử dụng phần mềm

Bạn được sử dụng phần mềm khi đáp ứng được tất cả các điều kiện dưới đây:

  • Sử dụng phần mềm cho mục đích kinh doanh hoặc cá nhân. Không được phép mua/bán hoặc sử dụng phần mềm cho bất kỳ vào mục đích thương mại.
  • Không được sửa đổi, sao chép, phân phối hoặc tạo sản phẩm giống như phần mềm mà chúng tôi cung cấp.
  • Không cho thuê, mua bán hoặc cấp quyền cho bất kỳ người nào sử dụng các sản phẩm của chúng tôi.

Quyền sở hữu trí tuệ

Chúng tôi sở hữu toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ của các phần mềm. Bất kỳ hành động vi phạm vào quyền sở hữu trí tuệ chúng tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp.

Bảo mật thông tin sử dụng

Tất cả các thông tin của khách hàng đều được bảo mật tuyệt đối. Bất kỳ thông tin được thu nhập được từ các phần mềm của chúng tôi sẽ được sử dụng và bảo mật chỉ để cung cấp các dịch vụ cho bạn.

Không cam kết hiệu quả

Phần mềm chỉ được phép thao tác tự động và kết quả có đạt hiệu quả hay không sẽ phụ thuộc vào những thiết lập của bạn.