Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi là ai

Chính sách bảo mật của địa chỉ Website Tooltaixiu.pro

Bình luận

Văn bản được đề xuất: Khi khách truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập thông tin được cung cấp trong biểu mẫu nhận xét, địa chỉ IP của khách truy cập, và chuỗi tác nhân người dùng của người dùng đã gửi nhận xét đó. Việc thu thập thông tin này sẽ giúp chúng tôi phát hiện và ngăn chặn thư rác.

Để xác định xem bạn có đang sử dụng dịch vụ Gravatar hay không, chúng tôi sẽ tạo ra một chuỗi ẩn danh từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hàm băm) và cung cấp cho dịch vụ Gravatar. Xin vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar tại địa chỉ https://tooltaixiu.pro/ Sau khi chúng tôi chấp nhận nhận xét của bạn, ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị công khai trong ngữ cảnh của nhận xét đó.

Media

Để tránh việc khách truy cập trang web tải xuống và sử dụng bảo mật thông tin của website từ hình ảnh được tải lên, chúng tôi đề nghị bạn không nên tải lên những hình ảnh có chứa dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) lên trang web.

Chính sách bảo mật cookies

Để giúp cho trải nghiệm viết bình luận trên trang web của bạn trở nên thuận tiện hơn, chúng tôi đề xuất cung cấp tên và địa chỉ email của bạn vào cookie. Cookie này sẽ được lưu trong một năm và giúp bạn tránh việc phải nhập thông tin lại nhiều lần khi viết bình luận.

Khi bạn truy cập trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để kiểm tra xem trình duyệt của bạn có cho phép sử dụng cookie hay không. Cookie này không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào và sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị của bạn trong cookie. Thông tin đăng nhập cuối cùng được lưu trong hai ngày và lựa chọn hiển thị gần đây nhất được lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Khi bạn đăng xuất, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài báo, chúng tôi sẽ lưu một cookie bổ sung trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào và chỉ bao gồm mã định danh của bài viết bạn đã chỉnh sửa. Cookie này sẽ hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Văn bản đề xuất: Các bài viết trên trang web này có thể chứa nội dung được nhúng từ các nguồn bên ngoài như video, hình ảnh, bài báo và nhiều hơn nữa.

Nội dung được nhúng từ các nguồn bên ngoài có thể thu thập thông tin về bạn, sử dụng cookie và nhúng các công cụ theo dõi của bên thứ ba để theo dõi hoạt động của bạn trên nội dung được nhúng đó, bao gồm cả hoạt động của bạn nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web đó.

Dữ liệu bảo mật của bạn tồn tại bao lâu

Văn bản đề xuất: Nếu bạn gửi một bình luận, nội dung của bình luận và siêu dữ liệu liên quan sẽ được lưu trữ vĩnh viễn. Điều này cho phép chúng tôi tự động hiển thị và chấp nhận tất cả các bình luận thay vì giữ chúng trong một khu vực chờ kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ bảo mật người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin này.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Văn bản được đề xuất: Nếu bạn đã đăng ký tài khoản hoặc để lại bình luận trên trang web này, bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn tệp dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đang lưu giữ về bạn, bao gồm tất cả dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoàn toàn tất cả dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không xóa các dữ liệu mà chúng tôi bắt buộc phải lưu giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các bình luận từ khách (không phải thành viên) có thể được kiểm tra bằng dịch vụ phát hiện thư rác tự động.